گروه مترجمان حرفه ای ترانسلیت

ترجمه تخصصی متون

ترجمه کلیه متون خود را به گروه مترجمان حرفه ای ترانسلیت بسپارید …
ما کلیه متون شما را به سرعت و دقت ترجمه کرده و در اسرع وقت به شما تحویل خواهیم داد.
جناب آقای علی احمدی پیش فاکتور ترجمه شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/02/26
جناب آقای رستمی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/02/26
جناب آقای طبیب‌زاده متن ترجمه شما قیمت گذاری گردید.1397/02/26
سرکار خانم طالب‌زاده متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید.1397/02/26
ترجمه کلیه متون خود را به گروه مترجمان حرفه ای ترانسلیت بسپارید …
جناب آقای خسروپناه متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/02/26
جناب آقای شریعتمداری باف متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/02/26
جناب آقای حجتی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید.1397/02/26
سرکار خانم اشراقی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/02/26
جناب آقای ستاری متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/02/26
جناب آقای ترکاشوند متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید.1397/02/26
سرکار خانم زمردیان متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/02/26
سرکار خانم توسلی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/02/26
سرکار خانم آشتیانی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/02/26
جناب آقای تبریزی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/02/26

فراسوی تعمیم پذیری – هل دادن کارایی پشته های IP شبکه ی حسگر | گروه مترجمان حرفه ای ترانسلیت

فراسوی تعمیم پذیری – هل دادن کارایی پشته های IP شبکه ی حسگر

 

۱۰,۰۰۰ تومان

عنوان فارسی: 

فراسوی تعمیم پذیری هل دادن کارایی پشته های  IP شبکه ی حسگر

عنوان انگلیسی:

Beyond Interoperability – Pushing the Performance of Sensor Network IP Stacks

توضیحات

چکیده فارسی:

تعمیم پذیری برای پذیرش شبکه های حسگر بی سیم ضروری است. با این وجود ، وجود معماری های شبکه حسگر در جداسازی توسعه یافته است و بنابراین تعمیم پذیری یک دغدغه نبوده است.اخیرا، IP به عنوان یک راه حل برای مسئله تعمیم پذیری شبکه های با قدرت پایین و شبکه های پر اتلاف(LLNs) پیشنهاد شده است، که معماری باز و مبتنی بر استانداردش را در شبکه، انتقال و لایه های کاربرد ملاحظه می کند. ما دو اجرای کامل تعمیم پذیر پشته پروتکل IPv6 برای LLNs ارائه می دهیم، یکی برای Contiki و یکی برای TinyOS، و نشان می دهیم که هزینه تعمیم پذیری  پایین است: کارایی و بالاسری آن ها با پشته های پروتکل  مدرن ساخته شده مرسوم برای دو پایگاه برابر است. همزمان نتایج بستر آزمایشی نشان داد که کارایی دسته جمعی یک شبکه مخلوط با گره هایی که دو پشته تعمیم پذیر را اجرا می کنند، شدیدا به تصمیمات انجام و پارامتر هایی که در لایه های پروتکل چندتایی تنظیم می شوند، بستگی دارند. در گردش،این نتایج استدلال می کنند که طرز کار جاری صنعت آزمایش تعمیم پذیری عناوین ضروری کارایی را پوشش نمی دهد و نیاز برای تکنیک های جدید تر که کارایی چنین شبکه هایی را واجد شرایط کند و رفتار زمان اجرایشان را شکل دهد، تحریک می کند.

دسته ها و توصیف گر موضوع

C.2.2 ( شبکه های ارتباط کامپیوتر) : قرار دادهای شبکه ؛ C.2.6( شبکه ارتباط کامپیوتر): استاندارد های درون شبکه.

اصطلاحات کلی

آزمایش، کارایی، استاندارد سازی

کلید واژه ها

IPv6, 6LoWPAN, RPL, IETF ، تعمیم پذیری.، شبکه حسگر،TinyOS, Contiki

چکیده انگلیسی :

Abstract

Interoperabilityisessentialforthecommercialadoption ofwirelesssensornetworks.  However,  existingsensornet- workarchitectureshavebeendevelopedinisolationandthus interoperability  hasnotbeen  aconcern.Recently,IPhas beenproposed  asasolutiontotheinteroperabilityproblemof low-powerandlossynetworks(LLNs),consideringitsopen andstandards-basedarchitecture  atthenetwork,transport, andapplicationlayers.Wepresenttwocompleteandin- teroperableimplementationsoftheIPv6protocolstackfor LLNs,oneforContikiandoneforTinyOS,  andshowthat thecostofinteroperabilityislow:  theirperformanceand overheadisonparwithstate-of-the-artprotocolstackscus- tombuiltforthetwoplatforms.Atthesametime,exten- sivetestbedresultsshowthattheensembleperformanceof amixed  network  withnodesrunningthetwointeroperable stacksdependsheavilyon implementationdecisionsandpa- rameterssetatmultipleprotocollayers.Inturn,theseresults arguethatthecurrentindustrypracticeofinteroperability testingdoesnotcoverthecrucialtopicoftheperformance andmotivatetheneedforgenerictechniquesthatquantify theperformanceofsuchnetworksandconfiguretheirrun- timebehavior.

CategoriesandSubjectDescriptors

C.2.2[Computer-Communication  Networks]:  Net- workProtocols;C.2.6[Computer-Communication  Net- works]:Internetworking—Standards

Permissiontomakedigitalorhardcopiesofallorpartofthisworkforpersonalor classroomuseisgrantedwithout  feeprovidedthatcopiesarenotmadeordistributed forprofitorcommercialadvantageandthatcopiesbearthisnoticeandthefullcitation onthefirstpage.Tocopyotherwise,torepublish,topostonserversortoredistribute tolists,requirespriorspecificpermissionand/orafee.

SenSys’۱۱,November1–۴,۲۰۱۱,Seattle,WA,USA. Copyright2011ACM 978-1-4503-0718-5/11/11…$10.00

GeneralTerms

Experimentation,Performance,Standardization

Keywords

IPv6,6LoWPAN,RPL,IETF,Interoperability,  Sensor

Network,TinyOS,Contiki

لینک کوتاه مطلب: http://tptg-ir.com/?p=164

گفت‌و‌گو‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ذخیره فیلتر
×
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: